سامانه ارتباط وستا

سامانه ارتباط وستا

Vesta Communication System

مدیا کانورتور و متعلقات

مدیاکانورتور پلنت FST-802S50

Planet Single Mode Media Converter 100Mbps

پاور DC کیس مدیاکانورتور MC-15RPS48

Planet DC Power Supply

مدیاکانورتور پلنت GT-806A15

Planet WDM Media Converter 1000Mbps

مدیاکانورتور پلنت GT-806A60

Planet WDM Media Converter 1000Mbps

مدیاکانورتور سینگل مود پلنت FT-802S15

Planet Single Mode Media Converter 100Mbps

مدیاکانورتور پلنت FT-902

Planet Multi Mode Smart Media Converter 100Mbps

کیس مخصوص مدیاکانورتور پلنت MC-700

Planet 7 Slot Media Converter Chassis

مدیاکانورتور پلنت GST-802

Planet Multi Mode Media Converter 1000Mbps

مدیاکانورتور پلنت GT-806B60

Planet WDM Media Converter 1000Mbps

مدیاکانورتور پلنت GT-806B15

Planet WDM Media Converter 1000Mbps

مدیاکانورتور مالتی مود پلنت FT-802

Planet Multi Mode Media Converter 100Mbps

مدیاکانورتور پلنت FST-802

Planet Multi Mode Media Converter 100Mbps

مدیاکانورتور سینگل مود پلنت FST-802S15

Planet Single Mode Media Converter 100Mbps

مدیاکانورتور مالتی مود پلنت FT-801

Planet Multi Mode Media Converter 100Mbps

مدیاکانورتور تک کر پلنت FT-806B60

Planet WDM Media Converter 100Mbps

مدیاکانورتور تک کر پلنت FT-806A20

Planet WDM Media Converter 100Mbps

بیشتر بخوانید

مدیا کانورتور به عنوان وسیله های لایه ۲ و لایه فیزیکی در دسترس هستند و می توانند برخی از ویژگیهای سوییچینگ مثل VLAN را فراهم سازند...