سامانه ارتباط وستا

سامانه ارتباط وستا

Vesta Communication System

سوئیچ شبکه POE

برند ها
سوییچ شبکه POE پلنت ۲۴ پورت GS-4210-24PL4C

Planet Managed POE Switch 24Port 10/100/1000Mbps

سوییچ شبکه ۱۶ پورت POE پلنت FNSW-1600P

Planet POE Switch 16Port 10/100Mbps

ًسوییچ شبکه ۲۴ پورت POE‌ دیلینک DGS-1510-28P

D-Link Managed POE Switch 24Port 10/100/1000Mbps

سوییچ شبکه POE پلنت ۸ پورت FSD-804P

Planet Poe Switch 8Port 10/100Mbps

سوییچ شبکه ۲۴ پورت POE سیسکو SG350-28MP

Cisco Managed POE Switch 24Port 10/100/1000Mbps

سوییچ شبکه POE پلنت ۱۶ پورت FGSW-1822VHP

Planet POE Switch 16Port 10/100Mbps

سوییچ ۸ پورت POE‌ دیلینک DGS-1210-10MP

D-Link Managed POE Switch 8Port 10/100/1000Mbps

سوییچ ۲۴ پورت POE دیلینک DGS-1510-28XMP

D-Link Managed POE Switch 24Port 10/100/1000Mbps`

سوییچ POE سیسکو ۲۴ پورت SF300-24MP

Cisco Managed POE Switch 24Port 10/100/1000Mbps

سوییچ شبکه ۸ پورت POE دیلینک DGS-1008MP

D-Link POE Switch 8Port 10/100/1000Mbps

سوییچ ۲۴ پورت POE پلنت WGSW-24040HP4

Planet Managed POE Switch 24Port 10/100/1000Mbps

سوییچ شبکه ۸ پورت POE پلنت FSD-808HP

Planet POE Switch 8Port 10/100Mbps

سوییچ شبکه ۴۸ پورت POE دیلینک DGS-1210-52P

D-Link Managed POE Switch 48Port 10/100/1000

سوییچ شبکه ۲۴ پورت POE پلنت GS-4210-24P4C

Planet Managed POE Switch 24Port 10/100/1000Mbps

سوییچ 24 پورت POE پلنت SGSW-24040HP

Planet Managed POE Switch 24Port 10/100/1000Mbps

سوییچ شبکه ۸ پورت POE پلنت FGSD-1022VHP

Planet POE Switch 8Port 10/100Mbps

سوییچ شبکه ۱۶ پورت POE پلنت GS-4210-16UP4C

Planet Ultra POE Switch 16Port 10/100/1000Mbps

سوییچ شبکه POE‌ سیسکو ۲۴ پورت SG200-26P

Cisco SMB 24Port Poe Switch 10/100/1000Mbps

بیشتر بخوانید

سوئیچ شبکه POE سوییچی می باشد که می تواند جریان برق را از طریق بستر مسی شبکه به تجهیزاتی که برای روشن شدن نیاز به جریان برق دارند برساند که معمولا سوییچ POE بصورت اتوماتیک این نوع تجهیزات را شناخته و آنها را روشن میکند.