سامانه ارتباط وستا

سامانه ارتباط وستا

Vesta Communication System

سوئیچ شبکه POE

برند ها
سوییچ شبکه ۲۴ پورت POE دیلینک DGS-1100-26MPP

D-Link Managed POE Switch 24Port 10/100/1000Mbps

سوییچ شبکه POE پلنت ۸ پورت FGSD-1008HPS

Planet Managed POE Switch 8Port 10/100Mbps

سوییچ POE سیسکو ۸ پورت SG350-10MP

Cisco Managed POE Switch 8Port 10/100/1000

ًسوییچ شبکه ۲۴ پورت POE دیلینک DGS-1100-26MP

D-Link MAnaged POE Switch 24Port 10/100/1000Mbps

سوییچ شبکه ۲۴ پورت POE‌ سیسکو SF350-24MP

Cisco Managed POE Switch 24Port 10/100Mbps

ًسوییچ شبکه POE پلنت ۸ پورت GS-5220-8P2T2S

Planet Managed POE Switch 8Port 10/100/1000Mbps

ًسوییچ شبکه ۲۴ پورت POE پلنت FGSW-2612PVM

Planet Managed POE Switch 24Port 10/100Mbps

سوییچ ۲۴ پورت دیلینک DGS-1210-28MP

D-Link Managed POE Switch 24Port 10/100/1000Mbps

سوییچ ۱۶ پورت POE‌ سیسکو SF110D-16HP

Cisco POE Switch, 16Port, Unmanaged, 10/100Mbps

سوییچ شبکه ۸ پورت POE دیلینک DGS-1100-08P

D-Link Smart POE Switch 8Port 10/100/1000Mbps

سوییچ شبکه POE سیسکو ۲۴ پورت SG350-28P

Cisco Managed POE Switch 24Port 10/100/1000Mbps

سوییچ ۸ پورت POE پلنت WGSD- 10020HP

Planet Managed POE Switch 8Port 10/100/1000Mbps

سوییچ ۲۴ پورت POE پلنت SGSW-24040P4

Planet Managed POE Switch 24Port 10/100/1000Mbps

سوییچ 8 پورت POE‌ سیسکو SF110D-08HP

Cisco POE Switch, 8Port, Unmanaged, 10/100Mbps

سوییچ شبکه ۲۴ پورت POE سیسکو SF350-24P

Cisco Managed POE Switch 24Port 10/100Mbps

سوییچ ۲۴ پورت POE دیلینک DES-1210-28P

D-Link Managed POE Switch 24Port 10/100Mbps

سوییچ شبکه POE سیسکو ۸ پورت SF352-08P

Cisco Managed POE Switch 8Port 10/100Mbps

ًسوییچ شبکه POE پلنت ۱۶ پورت FGSW-1816HPS

Planet Managed POE Switch 16Port 10/100Mbps

بیشتر بخوانید

سوئیچ شبکه POE سوییچی می باشد که می تواند جریان برق را از طریق بستر مسی شبکه به تجهیزاتی که برای روشن شدن نیاز به جریان برق دارند برساند که معمولا سوییچ POE بصورت اتوماتیک این نوع تجهیزات را شناخته و آنها را روشن میکند.