سامانه ارتباط وستا

سامانه ارتباط وستا

Vesta Communication System

طبقه ثابت رک عمق ۶۰ سانتیمتر اچ پی آسیا

HP Asia Standing Rack Fixed Tray, 60cm Deep

طبقه ثابت رک عمق ۶۰ سانتیمتر اچ پی آسیا طبقه ثابتی است که برای رکهای ایستاده عمق ۶۰ سانتیمتر طراحی شده است و اندازه آن ۴۵ سانتیمتر است . جهت اطلاع از قیمت طبقه ثابت رک اچ پی آسیا با تلفن های شرکت تماس حاصل نمایید.

طبقه ثابت رک عمق ۶۰ سانتیمتر اچ پی آسیا طبقه ثابتی است که برای رکهای ایستاده عمق ۶۰ سانتیمتر طراحی شده است و اندازه آن ۴۵ سانتیمتر است . جهت اطلاع از قیمت طبقه ثابت رک اچ پی آسیا با تلفن های شرکت تماس حاصل نمایید.

محصولات مشابه

طبقه ثابت رک عمق ۸۰ سانتیمتر اچ پی آسیا

HP Asia Standing Rack Fixed Tray, 80cm Deep