سامانه ارتباط وستا

سامانه ارتباط وستا

Vesta Communication System

نگهدارنده کابل افقی اچ پی آسیا

HP Asia Cable Management

نگهدارنده کابل افقی اچ پی آسیا وسیله ای است برای مرتب سازی کابل و پچ کورد درون رک که این مدل نگهدارنده کابل شامل یک پنل افقی بهمراه یک درپوش داکتی می باشد که باعث می شود پچکوردها زیر داکت قرار گرفته و ظاهر رک بسیار مرتب بنظر برسد. جهت اطلاع از قیمت این نوع نگهدارنده کابل اچ پی آسیا با تلفن های شرکت تماس حاصل نمایید.

نگهدارنده کابل افقی اچ پی آسیا وسیله ای است برای مرتب سازی کابل و پچ کورد درون رک که این مدل نگهدارنده کابل شامل یک پنل افقی بهمراه یک درپوش داکتی می باشد که باعث می شود پچکوردها زیر داکت قرار گرفته و ظاهر رک بسیار مرتب بنظر برسد. جهت اطلاع از قیمت این نوع نگهدارنده کابل اچ پی آسیا با تلفن های شرکت تماس حاصل نمایید.

محصولات مشابه

نگهدارنده کابل ۵ قلابه اچ پی آسیا

HP Asia Cable Management