کابل شبکه Cat6 FTP اشنایدر اکتاسی ACT4P6SCM3RBBU

برند : اشنایدر اکتاسی - (Schneider Actassi)


کابل شبکه Cat6 FTP اشنایدر اکتاسی که با پارت نامبر ACT4P6SCM3RBBU مشخص می شود مشتمل بر 4 زوج سیم مسی بهم تابیده است که به هر زوج سیم آن Twisted Pair گفته می شود کلمه مخفف FTP بجای عبارت Foilded Twisted Pair نشسته است که مشخص کننده وجود فویل فلزی بدور کل 4 زوج سیم مس است. این پوشش فلزی مانع نفوذ نویز ازجمله نویز الکترو مغناطیس می باشد بنابراین کابل Cat6 FTP اشنایدر اکتاسی را می توان درون محیطهای نویزی بکاربرد. فرکانس این نوع کابل 250MHz است و می توان آنرا در شبکه های با سرعت 10/100/1000Mbps بکار برد . که مسلما برای استفاده بهینه از کابل مذکور چه بهتر که در شبکه ای بکار رود که تجهیزات آن سرعت 1000Mbps را پشتیبانی می کند . کیفیت بسیار مناسب و قیمت کابل شبکه Cat6 FTP اشنایدر اکتاسی باعث شده است که در بسیاری از پروژه های شبکه ای کشور مورد استفاده قرار گیرد .


دریافت فایل کاتالوگ توضیحات تکمیلی در مورد محصول قیمت: با ما تماس بگیرید

 • برند
  Schneider Actassi (اشنایدر اکتاسی )
 • پارت نامبر
  ACT4P6SCM3RBBU
 • فلز 4 زوج سیم
  تمام مس
 • نوع کابل
  FTP
 • دسته بندی شبکه ای
  Cat6
 • پوشش خارجی
  PVC
 • AWG
  23 ( در PDF محصول به اشتباه 24 درج شده است )
 • فرکانس
  250MHz
 • رنگ
  آبی
 • بسته بندی
  قرقره 305 متری
 • وضعیت تست فلوک
  فلوک پاس ( با هدروم بالا )
 • سرعت قابل پشتیبانی
  1000Mbps
کابل شبکه Cat6 FTP اشنایدر اکتاسی که با پارت نامبر ACT4P6SCM3RBBU مشخص می شود مشتمل بر 4 زوج سیم مسی بهم تابیده است که به هر زوج سیم آن Twisted Pair گفته می شود کلمه مخفف FTP بجای عبارت Foilded Twisted Pair نشسته است که مشخص کننده وجود فویل فلزی بدور کل 4 زوج سیم مس است. این پوشش فلزی مانع نفوذ نویز ازجمله نویز الکترو مغناطیس می باشد بنابراین کابل Cat6 FTP اشنایدر اکتاسی را می توان درون محیطهای نویزی بکاربرد. فرکانس این نوع کابل 250MHz است و می توان آنرا در شبکه های با سرعت 10/100/1000Mbps بکار برد . که مسلما برای استفاده بهینه از کابل مذکور چه بهتر که در شبکه ای بکار رود که تجهیزات آن سرعت 1000Mbps را پشتیبانی می کند . کیفیت بسیار مناسب و قیمت کابل شبکه Cat6 FTP اشنایدر اکتاسی باعث شده است که در بسیاری از پروژه های شبکه ای کشور مورد استفاده قرار گیرد .
کابل شبکه Cat6 FTP اشنایدر اکتاسی ACT4P6SCM3RBBU